بیمه آتش سوزی مسکونی

بیمه آتش سوزی مسکونی

انواع:

۱- منازل مسکونی: موارد تحت پوشش در این نوع بیمه‌نامه، شامل ساختمان منازل مسکونی، تأسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات است.

۲- مجتمع‌های مسکونی: موارد تحت پوشش در این نوع بیمه‌نامه، شامل ساختمان منازل مسکونی، تأسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات است که توسط مدیر ساختمان یا هیئت‌مدیره بیمه می‌گردد.

۳- جامع منازل مسکونی: در بیمه‌نامه جامع منازل مسکونی خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدن لوله‌ها، سقوط هر وسیله یا شیئی، سرقت با شکست حرز و برخورد وسیله نقلیه تحت پوشش قرار می‌گیرد، همچنین مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در مقابل خسارت‌های واردشده به اشخاص که در اثر حادثه مشمول بیمه اتفاق افتد تحت پوشش قرار دارد، علاوه بر آن غرامت فوت بیمه‌گذار و یا همسر وی برای هریک و هزینه پزشکی او یا همسرش که براثر حادثه ایجاد می‌شود.

انواع بیمه‌نامه‌های دفترچه‌ای منازل مسکونی:

۱- گواهی منازل مسکونی: صدور آن به‌صورت انفرادی ممکن است و به صورت‌های زیر ارائه می‌شود:

  • بیمه‌نامه با پوشش خطرهای اصلی مانند آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار
  • بیمه‌نامه با پوشش خطرهای اصلی و خطرهای تبعی خاص هر منطقه جغرافیایی، در این طرح ساختمان‌های با سازه سنتی نیز بیمه می‌گردد.

۲- طرح پارسه (سرقت اثاثیه منزل برای آپارتمان‌ها):

بیمه‌نامه طرح پارسه خطرات آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار و سرقت اثاثیه منزل را پوشش می‌دهد که ویژه آپارتمان‌های مسکونی است و شامل چندین گروه سرمایه‌ای است

۳- طرح زلزله:

خطرات تحت پوشش این بیمه‌نامه، آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار و زلزله است و با توجه به زلزله‌خیزی منطقه به دودسته کم‌خطر و پرخطر تقسیم شده‌اند، درصورتی‌که مورد بیمه سازه‌ای غیر از فلز و یا بتون باشد به هنگام خسارت، قاعده نسبی حق بیمه اعمال خواهد شد، در هر خسارت ۱% مبلغ بیمه‌شده به‌عنوان فرانشیز کسر خواهد شد.

۴- طرح اصناف:

بیمه‌نامه طرح اصناف ویژه اماکن تجاری – اداری (مناطق کم‌خطر و پرخطر) است. این طرح خطرات آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار، زلزله، مسئولیت مالی، عدم النفع، غرامت فوت و هزینه پاک‌سازی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

خطرهای تحت پوشش در بیمه‌های آتش‌سوزی:

خطرهای اصلی

خطرهای فرعی (اضافی):

۱- آتش‌سوزی

۲- انفجار

۳- صاعقه

۴- سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه‌ها

۵- زلزله

۶- طوفان، تندباد و گردباد

۷- سقوط بهمن

۸- سقوط هواپیما، بالگرد یا قطعات آن‌ها

۹- ترکیدگی لوله‌های آب

۱۰- ضایعات ناشی از برف و باران

۱۱- سرقت با شکست حرز

۱۲- شکست شیشه

۱۳- نشست، ریزش و رانش

۱۴- برخورد اجسام خارجی

۱۵- انفجار ظروف تحت‌فشار صنعتی

۱۶- شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب

۱۷- خودسوزی (تفاله خشک)

۱۸- هزینه‌های پاک‌سازی و جمع‌آوری ضایعات ناشی از خطرهای مشمول بیمه سرقت مسلحانه

۱۹- پوشش هر خطر اضافی (تبعی) درگرو پوشش خطر اصلی است.