بیمه مسئولیت برگزارکننده تورهای مسافرتی

بیمه مسئولیت برگزارکننده تورهای مسافرتی

درصورتی‌که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی هست. بیمه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی-زیارتی) به‌منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود.