بیمه مسئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان

با توجه به‌ضرورت تأمین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن و M.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوار نگاری و C.S.R، این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیراپزشکان صادر می‌شود.