بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

تأمین خسارت‌های جانی و مالی ناشی از وقوع حادثه در داخل پارکینگ، بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به اشخاص ثالث و خسارت مالی ناشی از خطرات تحت پوشش به خودروهای پارک شده در پارکینگ وارد آید بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

خطرات تحت پوشش:

  1. خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی
  2. خسارت‌های مالی ناشی از سرقت کلی
  3. خسارت شکست شیشه

فرانشیز:

فرانشیز سرقت کلی ۲۰% و فرانشیز سایر موارد ۱۰% به عهده بیمه‌گذار است.