بیمه مسئولیت مدیران سالن‌ها

بیمه مسئولیت مدیران سالن‌ها

مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در برابر استفاده‌کنندگان از سالن‌ها بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به اشخاص شرکت‌کننده در محل سینما، کنسرت و یا اجلاس وارد آید بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌کند. تصور کنید به دلیل سهل‌انگاری و بی‌توجهی تعمیرکار برق سیم برق‌دار بدون پوشش رهاشده است و از بد حادثه یکی از مراجعه‌کنندگان با برخورد به سیم دچار برق‌گرفتگی شده است در چنین شرایطی مدیر سالن مسئول جبران خسارت خواهد بود و در صورت داشتن بیمه مسئولیت شرکت بیمه خسارت وارده را جبران خواهد کرد. البته لازم به ذکر است که حوادث احتمالی کارکنان و کارکنان سالن از تعهدات بیمه فوق خارج است.