بیمه مسئولیت مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی

بیمه مسئولیت مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی

بیمه مسئولیت مدیران و مربیان مجموعه ورزشی

بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال استفاده‌کنندگان و مراجعین به مجموعه ورزشی بدین معنی که چنانچه درنتیجه قصور و اهمال بیمه‌گذار در رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مجموعه، خسارت جانی به استفاده‌کنندگان و ورزشکاران وارد آید بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار و در صورت لزوم بر اساس رأی مراجع قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌کند. کلیه مدیران و مربیان مراکز ورزشی از قبیل سالن‌های بدن‌سازی، فیتنس، یوگا، ورزش‌های رزمی از قبیل کاراته، تکواندو، جودو، بوکس و کشتی و … می‌توانند با خرید این بیمه‌نامه در برابر حوادث احتمالی برای ورزشکاران و مراجعه‌کنندگان در حاشیه امنیت قرار بگیرند.