بیمه مسئولیت مدیر تعمیرگاه

بیمه مسئولیت مدیر تعمیرگاه

در شرایطی مانند آتش‌سوزی حین تعمیر، سقوط خودرو از روی بالابر، انفجار لاستیک خودرو حین پنچرگیری و باد زدن و سقوط شخص به داخل چاله تعویض روغن، بیمه‌نامه مسئولیت مدیران تعمیرگاه می‌تواند راهگشا باشد. بیمه مسئولیت مدیران تعمیرگاه خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از وقوع حادثه در داخل تعمیرگاه را جبران می‌کند بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به اشخاص ثالث و خسارت مالی ناشی از خطرات تحت پوشش به خودروهایی که جهت تعمیر وارد تعمیرگاه می‌شوند وارد آید بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

خطرات تحت پوشش:

  1. اهمال و تقصیر و بی‌احتیاطی در نصب وسایل
  2. خسارت ناشی از تست خودرو در خارج از تعمیرگاه و تصادف خودرو در داخل تعمیرگاه
  3. سرقت کلی
  4. سقوط خودرو از وسایل بالابرنده
  5. آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه
  6. شکست شیشه ناشی از حوادث