بیمه‌نامه آتش‌سوزی انبار‌ها

بیمه‌نامه آتش‌سوزی انبار‌ها

انواع:

بیمه‌نامه آتش‌سوزی با مبلغ بیمه‌شده ثابت: در این بیمه‌نامه، خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی بر اساس مبلغ مندرج در بیمه‌نامه و به میزان زیان وارده به بیمه‌گذاران نسبت به سال بیمه‌شده جبران خواهد شد.

یبیمه‌نامه اظهارنامه‌ای (شناور): با تعیین حداکثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودی به‌طور ماهیانه یا سه ماه یک‌بار، با توافق بیمه‌گذار و بیمه‌گر می‌توان از پوشش مناسب و مطمئن‌تری استفاده کرد.

خطرهای تحت پوشش در بیمه‌های آتش‌سوزی

پوشش‌های اصلی

پوشش‌های فرعی (اضافی):

 1. آتش‌سوزی
 2. انفجار
 3. صاعقه
 4. سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه‌ها
 5. زلزله
 6. طوفان، تندباد و گردباد
 7. سقوط بهمن
 8. سقوط هواپیما، بالگرد یا قطعات آن‌ها
 9. ترکیدگی لوله‌های آب
 10. ضایعات ناشی از برف و باران
 11. سرقت با شکست حرز
 12. شکست شیشه
 13. نشست، ریزش و رانش
 14. برخورد اجسام خارجی
 15. انفجار ظروف تحت‌فشار صنعتی
 16. شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب
 17. خودسوزی یا تفاله خشک
 18. هزینه‌های پاک‌سازی و جمع‌آوری ضایعات ناشی از خطرهای مشمول بیمه سرقت مسلحانه
 19. پوشش هر خطر اضافی یا تبعی درگرو پوشش خطر اصلی است.