بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی

بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی

بیمه آتش‌سوزی چیست؟

موضوع بیمه آتش‌سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است؛ که براثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود.

پوشش‌های اصلی:

این بیمه خطرات اصلی زیر را پوشش می‌دهد:

۱- آتش

۲- صاعقه یا رعدوبرق

۳- انفجار

پوشش‌های فرعی:

در بیمه آتش‌سوزی علاوه بر خطرات اصلی فوق با انتخاب و پرداخت حق بیمه مربوطه، بیمه‌گذاران می‌توانند خطرات فرعی همچون مسئولیت مالی ناشی از آتش‌سوزی را همراه با خطرات اصلی خریداری نمایند.

مدت بیمه آتش‌سوزی:

مدت بیمه آتش‌سوزی معمولاً یک‌ساله است؛ اما در صورت درخواست بیمه‌گذار صدور بیمه‌نامه در زمان‌های کمتر یا بیشتر از یک سال امکان‌پذیر است.

طرح‌های بیمه آتش‌سوزی:

معمولاً با ترکیب خطرات اصلی با چند خطر فرعی و افزودن بیمه‌های مسئولیت و اشخاص و همچنین ارائه تخفیف‌های خاص یک بسته بیمه‌ای یا طرح طراحی و به بازار عرضه می‌گردد. ازجمله طرح‌های موفق بیمه ایران می‌توان از طرح‌های زیر نام برد: