بیمه‌نامه اسب

بیمه‌نامه اسب

  • در بیمه اسب کلیه اسب‌های مسابقه‌ای (کو رس، پرش، درساژ، استقامت) اسب‌های تولیدی، زیبایی، و همچنین اسب‌هایی که جهت سواری نگهداری می‌شوند قابل بیمه شدن هستند.

خطرات تحت پوشش بیمه اسب:

  1. تلف و نقص عضو ناشی از حادثه با پوشش حمل‌ونقل؛
  2. تلف ناشی از بیماری؛
  3. تلف ناشی از زایمان و سخت‌زایی مادیان.

تعریف حادثه:

  • هر واقعه ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی که ناشی از یک عامل خارجی و در محدوده جغرافیایی ذکرشده در بیمه‌نامه به وجود آید و بیمه‌گذار در تحقق آن هیچ قصد و اراده‌ای نداشته باشد.

محدوده جغرافیایی:

  • این بیمه‌نامه صرفاً در محدوده جغرافیایی ایران است، بیمه‌گذار می‌بایست هرگونه تغییر و جابجایی اسب خارج از استان را به اطلاع شرکت بیمه برساند.

محدودیت سنی:

  • اسب‌هایی که حداقل سه ماه و حداکثر ۱۸ ساله باشند را می‌توان بیمه کرد.

بیمه جنین داخل رحم مادیان:

  • چنانچه مادیانی آبستن باشد مشروط به گزارش سونوگرافی و تائید دامپزشک برای جنین داخل رحم از سه‌ماهگی به بعد یک بیمه‌نامه صادر خواهد شد که مدت اعتبار آن از لحظه صدور تا لحظه تولد خواهد بود و به‌محض تولد بیمه‌نامه خاتمه میابد. ارزش جنین بر اساس اظهار بیمه‌گذار و نژاد پدر و مادر و تائید دامپزشک تعیین می‌گردد.