بیمه‌نامه‌های باربری

بیمه‌نامه‌های باربری

بیمه باربری یا بیمه حمل کالا نوعی بیمه حمل‌ونقل کالا است که به‌موجب آن‌یک طرف “بیمه‌گر” تعهد می‌نماید در ازای دریافت وجوهی از طرف دیگر “بیمه‌گذار” ، در صورت وقوع یا بروز حادثه در جریان حمل کالا در حین عملیات حمل‌ونقل از نقطه‌ای به نقطه دیگر خسارات احتمالی و یا اتفاقی وارده به او را طبق شرایط و مندرجات بیمه جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد.

انواع شرایط یا کلوز های بیمه باربری :

به دلیل وجود خطرهای متنوع در طول مسیر حمل و مشخص شدن تعهدات شرکت بیمه مجموعه شرایط یا کلوزهایی در سطح بین‌الملل به شرح زیر طراحی‌شده که مورد قبول همه شرکت‌های بیمه در سراسر جهان است. افراد با توجه به نوع کالا و خطراتی که ممکن است کالای آن‌ها را در مسیر حمل تهدید کند می‌توانند هر یک از چهار حالت یا کلوز زیر را انتخاب کنند.

۱-کلوز A :

کامل‌ترین نوع بیمه باربری که خطرات زیادی را طبق جدول زیرپوشش می‌دهد با بالاترین حق بیمه در بین سایر کلوزهای بیمه باربری.

۲-کلوز B :

یک بیمه باربری با پوشش‌های نسبتاً خوب طبق جدول زیر که مجموعه خطرات کمتر از کلوز A و بیشتر از کلوز C  را پوشش می‌دهد.

۳-کلوز C :

یک بیمه باربری با کمترین پوشش‌ها

۴-خسارت کلی

ضعیف‌ترین و ارزان‌ترین نوع بیمه باربری است که تقریباً منسوخ‌شده، در این نوع بیمه باربری از بین رفتن و تلف کلی محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور ،سقوط هواپیما و یا آتش‌سوزی به وجود آید، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و مدت اعتبار این نوع بیمه باربری پس از بارگیری در مرز، فرودگاه یا بندر کشور مبدأ شروع و به‌محض رسیدن مورد بیمه به گمرک مرز، فرودگاه یا بندر کشور مقصد خاتمه می‌یابد. بدیهی است به دلیل تعهدات پایین شرکت بیمه این نوع بیمه‌نامه حق بیمه پایین‌تری نسبت به سایر بیمه‌های باربری دارد لیکن ازآنجایی‌که برخی از مبادی ورودی و خروجی کشور از پذیرش این نوع بیمه‌نامه اجتناب می‌کنند بیمه‌گذاران می‌بایست با آگاهی کامل ازنظر تعهدات و مسائل اداری اقدام به خرید کنند .

کلوزهای خاص یا سفارشی:

  • با توجه به نوع کالا بیمه گران می‌توانند با ایجاد تغییراتی در چهارچوب کلی کلوزهای استاندارد فوق کلوزهای خاص دیگری را برای کالاهای خاص تهیه و سفارشی‌سازی کنند، در همین راستا تعدادی کلوز خاص توسط انیستیو بیمه گران لندن به شرح زیر تدوین‌شده است.
  • کلوز بیمه مخصوص حمل‌ونقل انواع روغن ، بذر و مواد روغنی؛
  • کلوز بیمه مخصوص حمل‌ونقل کالاهای تجاری؛
  • کلوز بیمه مخصوص حمل‌ونقل کائوچو و لاستیک؛
  • کلوز بیمه مخصوص حمل‌ونقل مواد غذایی منجمد شده؛
  • کلوز بیمه مخصوص حمل‌ونقل گوشت منجمد؛
  • کلوز بیمه مخصوص حمل‌ونقل نفت فله؛
  • کلوز بیمه مخصوص حمل‌ونقل چوب و الوار؛
  • کلوز بیمه مخصوص حمل‌ونقل زغال؛
  • کلوز بیمه مخصوص حمل‌ونقل کنف و چتائی.