بیمه‌نامه تمام خطر پیمانکاران

بیمه‌نامه تمام خطر پیمانکاران


به‌موجب این بیمه‌نامه، کلیه طرح‌های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه‌های احداث انواع سازه شامل انواع ساختمان، راه‌آهن، فرودگاه، جاده، پل، سد، تونل،‌ مترو، تقاطع‌های غیر هم‌سطح، موج‌شکن، عملیات آب‌رسانی، زهکشی، فاضلاب شهری، حفر چاه، مخازن آب و مانند آن‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرد. مدت این بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع و تا اتمام آن و تحویل دائم کار به کارفرما ادامه دارد.

مخاطبین:

کلیه کارفرمایان و پیمانکاران مجری پروژه‌های پیمانکاری در سراسر کشور

پوشش‌ها:

این بیمه‌نامه کلیه خسارت‌ها و زیان‌های وارد به اموال بیمه‌شده را به‌صورت تمام خطر و به هر علت، اعم از حوادث طبیعی و سایر حوادث، به‌جز در مواردی که به‌طور مشخص استثناء شده است، جبران می‌نماید.

این بیمه‌نامه دارای دو بخش خسارت مالی به پروژه و مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث می‌باشد. در بخش یک، مواردی نظیر مبالغ پیمان، مصالح تهیه‌شده توسط صاحب‌کار، ساختمان‌های موقت، تجهیزات ساختمانی، ماشین‌آلات ساختمانی، اموال مجاور، برداشت ضایعات و تعدیل تحت پوشش قرار می‌گیرد. در بخش دو نیز غرامت بدنی منجر به فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی، همچنین خسارت مالی به اشخاص ثالث می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.