بیمه‌نامه سردخانه

بیمه‌نامه سردخانه

بیمه فساد کالا در سردخانه خسارت‌های وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه‌ها از قبیل مواد پروتئینی، میوه‌جات و سبزیجات، فرآورده‌های لبنی و نیز مواد شیمیائی و داروئی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این بیمه خطراتی را که سبب اخلال در سیستم تبرید یا سرمایش محفظه‌های سردخانه می‌شود تحت پوشش قرار می‌دهد.

خطرات تحت پوشش در بیمه فساد کالا در سردخانه:

اتلاف یا خسارت وارد به کالاهای بیمه‌شده موجود در سردخانه به علت یکی از علل زیر است:

  • خروج ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی مبردها از مدار خود
  • شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه
  • یخ‌زدگی تصادفی در درجه حرارت توصیه‌شده
  • مواد یا اقلام معیوب در سیستم سردخانه
  • اشتباه در طراحی سیستم سردخانه
  • آلودگی نشتی مبرد
  • انفجار فیزیکی
  • قطع برق، گاز یا هر سوخت دیگر
  • غفلت، سهل‌انگاری
  • خرابکاری زیرگروهی

سایر حوادث به‌جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنا شده است.