بیمه‌نامه‌های عمر

بیمه‌نامه‌های عمر

بیمه جامع عمر و پس‌انداز به‌ عنوان مهم‌ترین رشته بیمه‌های اشخاص بوده و قراردادی است که به‌ موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار (که شامل حق بیمه بابت خطر فوت و هزینه‌های جانبی و بخش پس‌اندازی حق بیمه که اندوخته ریاضی نامیده می‌شود)؛ متعهد می‌گردد در هر زمان علاوه بر پرداخت اندوخته بیمه‌نامه با سود متعلقه، در صورت بروز خطر فوت بیمه‌شده، سرمایه مورد تعهد (فوت، حادثه و …) را نیز به استفاده‌کننده (گان) تعیین‌شده از طرف بیمه‌گذار بپردازد. این بیمه شامل موارد زیر است:

۱- بیمه‌نامه جامع عمر و پس‌انداز: در میان انواع مختلف بیمه اشخاص، طرح جامع عمر و پس‌انداز دارای قابلیت‌های ویژه و منحصربه‌فردی است، چراکه علاوه بر برخورداری از خصوصیات بیمه‌ای، ماهیت تشکیل سرمایه و پس‌اندازی نیز دارد؛ که سرمایه مذکور می‌تواند برای تأمین مواردی از قبیل تهیه مسکن، هزینه ازدواج، هزینه‌های تحصیلی، هزینه بیماری‌های خاص، بازنشستگی و … مورداستفاده قرار گیرد.

عمر و حوادث

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه‌نامه حوادث برای مدت معین می‌تواند خود و یا اعضاء خانواده و یا کارکنان خود را در طول مدت ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت، نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم جزئی، کلی، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه براثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد.

۱- بیمه عمر زمانی: شخص بیمه‌شده با خرید بیمه عمر زمانی طی مدت‌زمان معین و در طول مدت ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت به هر علت (اعم از بیماری و حادثه) تحت پوشش قرا ر می‌گیرد. در صورت فوت بیمه‌شده در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، سرمایه انتخابی به ذینفعان بیمه‌نامه که در زمان تنظیم بیمه‌نامه توسط بیمه‌ شده انتخاب گردیده‌اند، پرداخت می‌شود. در بیمه‌های عمر زمانی با توافق بیمه‌گر حق بیمه به‌صورت اقساط قابل پرداخت است. با توجه به اینکه تعهدات این بیمه‌نامه صرفاً مشروط به فوت بیمه‌شده خواهد بود، چنانچه بیمه‌شده‌ای پس از مدت انقضا بیمه‌نامه در قید حیات باشد، بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه‌های پرداختی قابل بازگشت نمی‌ باشند. ازجمله مزیت‌های بیمه‌نامه‌های عمر زمانی حق بیمه نازل، امکان پرداخت حق بیمه به‌ صورت اقساط و امکان خرید بیمه‌نامه برای هر گروه سنی است.

۲- بیمه حوادث: هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه‌نامه حوادث برای مدت معین می‌تواند خود و یا اعضاء خانواده و یا کارکنان خود را در طول مدت ۲۴ ساعت شبانه‌ روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت، نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم جزئی، کلی، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه براثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد. حادثه به هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه‌شده در مدت بیمه رخ دهد، اطلاق می‌گردد. منظور از نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نموده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.