بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

 این بیمه نامه ساختمانهای مسکونی را در زمان بهره برداری در مقابل هرگونه خسارت وارد به سازه‌ و تجهیزات ساختمان ناشی از طراحی غلط ، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار که در زمان ساخت ، آشکار نشده باشد بشرح زیر تحت پوشش قرار میدهد :

  • سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفت‌کاری، ده سال.
  • نمای ساختمان، پنج سال.
  • عایق‌های رطوبتی ساختمان، پنج سال.
  • تجهیزات و تأسیسات برقی، مکانیکی و آسانسورها، سه سال.
  • هزینه‎ های لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات