بیمه‌نامه مسئولیت مجریان ذیصلاح

بیمه‌نامه مسئولیت مجریان ذیصلاح

در خصوص پوشش بیمه ای مجریان ذیصلاح با توجه به اینکه مهندسین مجری از مسئولیت بالایی در قبال اشخاص ثالث و کارکنان وکارگران پروژه ها برخوردار می باشند لذا شرکت بیمه ایران بیمه نامه های زیر را پیشنهاد می نماید .

۱- بیمه نامه مسئولیت مجریان ذیصلاح (یا بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ) که این تضمین شامل مدت زمان ۱۰ سال بعد از ساخت بوده و به بیمه تظمین کیفیت ساختمن نیز مشهور است

۲- بیمه نامه مسئولیت مجریان ذیصلاح و کارفرمایان در قبال کارکنان و اشخاص ثالث

که بند ۱ توسط سازمان نظام مهندسی تهیه گردیده و بنددیگر نیز توسط کارفرما تهیه و صادر می گردد همچنین تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کلیه پروژه های ساختمانی با متراژ بالای ۸۰۰ متر مربع ملزم به تهیه این بیمه نامه شده اند .