بیمه‌نامه کشتی

بیمه‌نامه کشتی

در بیمه کشتی خسارت‌های وارده به بدنه شناورها و مسئولیت مالکان آن‌ها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده می‌شود. بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس کلوزهای طراحی‌شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می‌گردد. کلوزهای مذکور کاملاً استاندارد بوده و در تمامی مؤسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرند. خطرهای تحت پوشش در این بیمه‌نامه شامل موارد زیر است:

 1. آتش‌سوزی و انفجار
 2. خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 3. به گل نشستن و یا برخورد با صخره
 4. برخورد شناور بیمه‌شده با شناورهای دیگر
 5. برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیایی که از آن‌ها سقوط کند به مورد بیمه
 6. برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی، حوضچه تعمیرات، تجهیزات و تأسیسات ساحلی
 7. زمین‌لرزه، فوران آتش‌فشان یا صاعقه
 8. حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جابجایی کالا
 9. ترکیدن دیگ بخار،شکست شفت
 10. زیان همگانی و هزینه‌های نجات
 11. تفدیه(Jettisan) یا به دریا انداختن محمولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها
 12. مسئولیت ناشی از تصادم: درصورتی‌که کشتی بیمه‌شده با کشتی دیگری اعم از متحرک یا ثابت برخورد کند و بیمه‌گزار مسئول جبران خسارت شناخته شود موارد ذیل قابل پرداخت می‌باشد:
 • تلف یا آسیب‌دیدگی کشتی یا محمولات آن و یا هر شی‌ء دیگر
 • تأخیر یا زیان معقول ناشی از عدم استفاده کشتی دیگر یا محمولات آن
 • سهم زیان همگانی، هزینه‌های نجات (قراردادی یا غیر قراردادی) کشتی دیگر و یا اموال