بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی

بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی

تعریف:

این نوع بیمه‌نامه، مراکز تجاری از قبیل فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، مراکز تفریحی، ورزشی و … را تحت‌پوشش قرار می‌دهد .گفتنی است که دامنه بیمه‌نامه‌های تجاری گسترده‌تر از بیمه‌نامه‌های دیگر است.

خطرهای تحت پوشش در بیمه‌های آتش‌سوزی:

خطرهای اصلی

خطرهای فرعی (اضافی):

۱- آتش‌سوزی

۲- انفجار

۳- صاعقه

۴- سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه‌ها

۵- زلزله

۶- طوفان، تندباد و گردباد

۷- سقوط بهمن

۸- سقوط هواپیما، بالگرد یا قطعات آن‌ها

۹- ترکیدگی لوله‌های آب

۱۰- ضایعات ناشی از برف و باران

۱۱- سرقت با شکست حرز

۱۲- شکست شیشه

۱۳- نشست، ریزش و رانش

۱۴- برخورد اجسام خارجی

۱۵- انفجار ظروف تحت‌فشار صنعتی

۱۶- شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب

۱۷- خودسوزی یا تفاله خشک

۱۸- هزینه‌های پاک‌سازی و جمع‌آوری ضایعات ناشی از خطرهای مشمول بیمه سرقت مسلحانه

۱۹- پوشش هر خطر اضافی (تبعی) درگرو پوشش خطر اصلی است.