بیمه‌نامه بدنه

بیمه‌نامه بدنه

بیمه بدنه چیست ؟

تصور کنید با خودرو تصادفی کرده‌اید و خودرو شما و خودرو طرف مقابل هر دو آسیب دیده‌اند. پس از حضور پلیس مشخص می‌شود که مقصر حادثه شما هستید و باید خسارت وارده به خودرو مقابل را پرداخت کنید در چنین شرایطی چنانچه بیمه شخص ثالث داشته باشید خسارت طرف مقابل از طریق بیمه شخص ثالث شما پرداخت می‌شود و خسارت‌های وارده به خودرو شما از محل بیمه بدنه شما قابل جبران خواهد بود . در واقع بیمه بدنه یک بیمه مکمل برای بیمه شخص ثالث خودرو است که خسارت‌های ناشی از حادثه ،آتش سوزی و سرقت خودرو شما را جبران می‌کند.

بیمه بدنه – پوشش‌های اصلی :

۱- حادثه :

خسارتی که ناشی از برخورد خودرو به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به وسیله نقلیه و یا واژگونی و سقوط خودرو باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات خودرو به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

۲- آتش سوزی :

خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به خودرو و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

۳- سرقت :

در صورتی که وسیله نقلیه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

خسارت‌هایی که در جریان نجات و یا انتقال خودرو  خسارت دیده به آن وارد شود در تعهد بیمه بدنه خواهد بود .

نکته :

پوشش‌های اصلی بیمه بدنه در قالب یک بسته یا پکیج  همراه یکدیگر عرضه می‌شوند  لیکن در صورت تمایل بیمه گذار امکان فروش و عرضه هریک از پوشش‌های فوق بصورت محدود و مستقل و یا ترکیبی وجود دارد .حق بیمه مربوط به تعهدات محدود بیمه بدنه درصدی از حق بیمه کامل پوشش‌های اصلی به شرح زیر است :

حادثه کلی و جزئی : ۷۵% حق بیمه کامل پوشش‌های اصلی بیمه بدنه

حادثه کلی : ۴۰ % حق بیمه کامل پوشش‌های اصلی بیمه بدنه

سرقت کلی ۲۵% حق بیمه کامل پوشش‌های اصلی بیمه بدنه

آتش‌سوزی کلی و جزئی : ۱۵%حق بیمه کامل پوشش‌های اصلی بیمه بدنه