بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور

نقص فنی قطعات آسانسور و خطای انسانی همواره آسانسور را آبستن حوادث مرگباری می‌کند؛ که در صورت وقوع چنین حوادثی علاوه بر ایجاد مشکلات روحی و روانی برای مصدوم و یا خانواده متوفی معمولاً باعث دعوای حقوقی مبنی بر کشف مقصر یا مقصرین حادثه و پرداخت دیه فوت یا نقص عضو می‌گردد. بیمه آسانسور قطعاً نمی‌تواند مصدوم را درمان و یا متوفی را زندگی دوباره ببخشد اما با تأمین به‌موقع و مناسب حقوق حادثه دیدگان نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط طرفین و برقراری صلح و آرامش خواهد داشت.

هزینه بیمه آسانسور چقدر است؟

حق بیمه، بیمه آسانسور بر اساس تعداد آسانسور، ظرفیت هر آسانسور، نوع کاربری آسانسور (مسکونی، اداری و تجاری، باربری)، میزان تعهدات بیمه‌گر برای جبران هزینه‌های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو تعیین می‌گردد.

به‌عنوان‌مثال حق بیمه سالیانه یک دستگاه آسانسور یک‌منزل مسکونی هفت‌طبقه با ظرفیت ۵ نفر با شرایط زیر:

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه: ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال

هزینه پزشکی در طول مدت بیمه: ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه: ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۴ ریال

غرامت نقص عضو در طول مدت بیمه: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال

حق بیمه سالیانه: ۰۰۰/۳۵۴/۲ ریال