سایر بیمه نامه‌های مشاغل

سایر بیمه نامه‌های مشاغل

بیمه‌نامه های زیر توسط بیمه ایران برای عموم مردم شامل زنان خانه‌دار، معلمان، اساتید دانشگاه، دانش‌آموزان، دانشجویان و صاحبین مشاغل آزاد عرضه می شود که بنابر نیاز مشتری به صورت مجزا قابل صدور می باشند: